• Zbierka pre Moniku

     • Milí kolegovia, rodičia, bývalí žiaci, priatelia,
      naša dlhoročná učiteľka, výchovná poradkyňa Monika Hatalova už vyše roka bojuje s nádorovým ochorením. Monika potrebuje liečbu, ktorú, žial, poisťovňa neprepláca. Jedna dávka stoji 12 000eur. Potrebuje ich minimálne 10. Preto prosíme o podporu a pomoc vás všetkých aj touto cestou. Na liečbu môžete prispieť ľubovoľným finančným príspevkom na Transparentný účet https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005204960647  Život ide ďalej a my veríme, že Monika tento boj vyhrá nielen s pomocou lekárov, ale aj vašou  a vráti sa s plnou silou späť do života a medzi nás.
      Ďakujeme!

     • Posledné zvonenie pre deviatakov

     • V piatok 30. júna 2023 zaznelo našim deviatakom posledné zvonenie základnej školy. Veríme, že si do ďalšieho  života odnášajú kopec úsmevných a milých spomienok na ZŠ s MŠ M.R.Štefánika. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní a výbere budúceho povolania. 

     • Máme v škole BRONZOVÉHO SLÁVIKA SLOVENSKA 2023

     • 28. júna 2023 sa Karolína N. /5.C/ zúčastnila národného finálového kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu. Karolínka si v II. kategórii vyspievala úžasné 3. miesto a tak sa stala BRONZOVÝM SLÁVIKOM a laureátom 31. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne vo februári triednymi, školskými, okresnými a napokon krajskými kolami. Z víťazov krajských kôl sa potom sformuje 24-členná finálová zostava, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska. Karolínke a jej najbližším srdečne gratulujeme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

     • Vernisáž projektu "Mestečko plné fantázie"

     • V utorok 27. júna 2023 sa uskutočnila slávnostná vernisáž projektu 4.B triedy "Mestečko plné fantázie" pre rodičov. Projekt v trvaní cca 3 mesiacov zahŕňal prvky rôzneho učiva vyučovacích predmetov, ktoré boli navzájom prepojené. 5-členné zmiešané skupiny detí si mali za úlohu spoločne dohodnúť a vymyslieť a nakresliť/napísať názov, zameranie mestečka, jeho erb, vlajku, hymnu, povesť, plán - mapku, názvy ulíc, námestí, riek, budov (SJL, VLA, VYV, HUV) Každý člen si vymyslel meno, priezvisko, vek, povolanie, bydlisko, na základe toho vyrobiť vizitku (SJL, INF, VYV). Návrhy kontajnerov na triedený odpad, športové a detské ihrisko, "obľúbenú" spoločenskú hru, plagát na nejakú akciu, miestny časopis, a ďalšie nápady boli súhrou získaných vedomostí a fantázie, tvorivosti a spolupráce tímov. (PDA, ETV, PVC, SJL). Rodičom a hosťom odprezentovali svoj projekt, ktorého časť zrealizovali aj trojrozmerne. Spoločným zaspievaním vlastnej hymny ukončila každá skupinka svoju prezentáciu. Päť mestečiek bolo odmenených veľkým potleskom, úsmevmi nadšených rodičov a hostí, ktorí si potom pozreli podrobnejšie jednotlivé mestečká.

     • Škola v prírode TWISTOVO

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka absolvovali týždenný pobyt v Twistove v Trenčianskej Teplej. Školu v prírode im okrem výletov a exkurzií obohatil aj bohatý program animátorov rezortu. Vo voľnom čase mali možnosť hrať rôzne športové hry ako futbal, tenis, basketbal, volejbal, florbal, alebo si mohli čítať, písať denník, prípadne oddychovať v chládku. Žiaci spoznali kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, vyšli na vrch Čvirigovec a cestou späť do Bratislavy navštívili a spoznali históriu hradu Beckov. Týždenný pobyt ubehol rýchlo, odniesli sme si kopec zážitkov.

     • Škola v prírode II.stupeň

     • V nadmorskej výške takmer 1200 m si žiaci našej školy oddýchli od mestského spôsobu života a strávili krásnych päť dní v zdravom prostredí okolia Skalky pri Kremnici. Horská chata Limba dokázala poskytnúť nocľah a stravu pre takmer 130 detí. Súčasťou programu boli krátke túry, vedomostné kvízy, športové aktivity, spoločenské akcie a súťaže. To všetko pripravilo, zabezpečilo a vyhodnotilo deväť šikovných učiteľov, ktorý na konci pobytu odovzdali žiakom vecné ceny získané z príspevku od Rady rodičov, za čo všetkým patrí veľké poďakovanie.