• ZLATÝ SLÁVIK Slovenska 2024

     • 27. júna 2024 sa Karolína N. /6.C/ zúčastnila národného finálového kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Karolínka si v II. kategórii vyspievala úžasné 1. miesto a získala ZLATÉHO SLÁVIKA 2024.

      Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne vo februári triednymi, školskými, okresnými a napokon krajskými kolami. Z víťazov krajských kôl sa potom sformuje 24-členná finálová zostava, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska. Karolínke a jej najbližším srdečne gratulujeme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

     • 1. miesto - pohár starostu MČ Staré Mesto

     • Dňa 26. júna 2024 sa výber chlapcov 8. a 9. ročníka zúčastnil turnaja staromestských škôl v malom futbale žiakov, kde spoločnými silami zabojovali o pohár starostu MČ Staré Mesto, Ing. Mateja Vagača. Obsadili krásne 1. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • Škola v prírode – 5. a 6. ročník

     • Od 9. júna až do 14. júna sa pre žiakov piateho a šiesteho ročníka uskutočnila škola v prírode. Hoci sa nám cesta až do Starej Lesnej zdala miestami nekonečná a ani to počasie nám vždy neprialo, užili sme si šesť krásnych dní a odnášame si so sebou nespočetne zážitkov. Videli sme tatranskú prírodu počas dlhých prechádzok, dostali sme sa až k Studenovodským vodopádom. Navštívili sme múzeum TANAPu, ba dokonca sme si posledný večer užili i vyhodnotenie a karneval.

      Síce unavení, no o to spokojnejší, sme sa v piatok zase vrátili domov. Jedna vec je jasná, na našu ŠVP určite tak rýchlo nezabudneme!

      S.P.

     • KRÁSNE OCENENIA V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI FOLKLÓR

     • Základná umelecká škola v Raslaviciach organizovala 10. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Folklór“ pre žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ. Témou tohto ročníka bolo „Drotárstvo“. Máme obrovskú radosť, že aj v silnej konkurencii so základnými umeleckými školami sa našim šikovným výtvarníčkam opäť darilo. V súťaži sme získali tri krásne ocenenia. V II. kategórii deti od 8-10 rokov získala za svoju prácu „Život drotára“ Miriamka Š. (4.A) 3. miesto a v III. kategórii deti od 11-13 rokov získala Lucka P. (6.A) so svojou prácou „Robíme to s láskou“ 1. miesto a porota tiež ocenila prácu „Na ceste“ od Klaudii B. (6.A) 2. miestom. Dievčatám srdečne blahoželáme!

     • VEĽKÝ ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ

     • O.Z. Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v Slovenskej republike organizovali 10. ročník obľúbenej celoslovenskej výtvarnej súťaže Indické bájky očami detí. Deti kreslili ilustrácie k bájkam „Škaredý strom“ a „Nevďačný lev“. A že ich súťaž mimoriadne nadchla svedčí aj krásnych osem ocenení, ktoré sme v súťaži získali. V Kategórii bájka „Škaredý strom“ 7-11 rokov získala 1. miesto Natália S. (5.A), 12-15 rokov Martin M. N. 3.  miesto a Cenu poroty Mia H. (7.B) a Ester L. (6.B). V kategórii bájka „Nevďačný lev“ 12-15 rokov 2. miesto Carlotta Serra a Lenka Balajová (obe 6.B), Elissa D. 2. miesto a Cenu poroty Bibiana D. (výtvarný krúžok). Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu počas celého školského roka!

     • Úspech žiakov z krúžku Tvorivé čítanie v súťaži časopisu Slniečko

     • Žiaci z krúžku Tvorivé čítanie sa úspešne zapojili do súťaže časopisu Slniečko na tému "S kým a prečo si rád čítam". Ich príbehy o čítaní s blízkymi, plné úprimnosti a kreativity, zaujali porotu a dosiahli skvelé umiestnenia. V silnej konkurencii naši žiaci vynikli a nedávno obdržali cenu, ktorá im bola slávnostne odovzdaná. Toto uznanie je pre nich veľkou motiváciou a potvrdením, že ich láska k čítaniu má zmysel. Gratulujeme všetkým zúčastneným za ich vynikajúce výsledky a ďakujeme im za inšpiratívne príbehy. Sme hrdí na našich žiakov a tešíme sa na ďalšie čitateľské dobrodružstvá! (K.S.)

     • Úspech v celoslovenskej súťaži so SMARTBOOKS

     • Pozvánku do Grand Finále Siene slávy 2024, ktorá sa konala v utorok - 18. JÚNA 2024 o 7:30 v Žiline v hoteli Holiday Inn dostal žiak 2.C Alfonso Pérez Ďurica. Počas roka aktívne plnil úlohy v SMARTBOOKS vďaka čomu dosiahol vysoké skóre. Získal úžasné druhé miesto a my mu touto cestou gratulujeme. (K.S.)

     • Motýlia záhrada láka farebnou nádherou - ŠKD

     • Začiatkom apríla 2024 otvorili v Bratislave na Ventúrskej ulici expozíciu, ktorá zaujme každého návštevníka. Nenápadný vchod s upútavkou priláka všetkých milovníkov motýľov. Po vstupe do vnútorných priestorov sa ocitnete v krajine zázrakov. Motýle sú všade – na stenách, rastlinách, kvetoch, pri jazierku, na zemi, vo vzduchu alebo pri napájadlách. Ak máte šťastie, sadnú si aj na vás. Autori expozície sa inšpirovali knihou Alica v krajine zázrakov. Stretnete tu postavy a hrdinov knižky v neživej podobe. Pestrofarebné motýle rôznej veľkosti majú svoj domov v tropických dažďových pralesoch Južnej Ameriky, ale aj v Severnej a Strednej Amerike a v Ázii. Rozpätie ich krídiel je od 7,5 cm do 20 cm. Živia sa kvetovým nektárom alebo ovocím. Môžete ich pozorovať, ako lietajú, skrývajú sa a odpočívajú. Najväčší motýľ na svete je Atlas Attacus s rozpätím krídiel 25 až 30 cm. Žije iba päť dní. Tento motýlí raj 14. mája navštívili deti VI. oddelenia ŠKD (2. C). Vo vitríne sme pozorovali nehybné i hýbajúce sa kukly, v ktorých drieme nový motýlí život. Boli sme svedkami zrodu motýľa v poslednom štádiu vyliahnutia.                                                                                                                                                          M.D.

     • Staromestská šifrovačka 2024

     • Žiaci našej školy (4 žiaci a 1 žiačka z  9. ročníkov) sa zúčastnili nultého ročníka Staromestskej šifrovačky 2024. Projekt podporili: Mensa Slovensko, BA- Staré mesto, Nadácia ZSE a spol. NaruraMed pharmaceuticals.

      Žiaci navštívili sedem stanovíšť  podľa zadaných súradníc:

      1. Hradný vrch

      2. Somársky vrch (Hradná studňa)

      3. Bôrik 

      4. Holý vrch (Machnáč)

      5. Slavín (Nebeský štít)

      6. Murmannova výšina

      7. Kalvária

      Na miestach plnili zadané úlohy. Z každého miesta museli poslať správu.

      Žiaci takto poznávali svoje mesto a jeho históriu formou zážitkového vyučovania. Výsledkom šifrovačky bol názov Sedem pahorkov Starého Mesta.

      V ZŠ Hlboká bolo vyhodnotenie, žiaci dostali diplomy a darčeky. Pozreli si krátku prednášku historika Ivora Švihrana, ktorý porozprával o histórii a zaujímavostiach siedmich pahorkov Starého Mesta. 

                                                                                                                                                                                 D.H.

     • Výlet loďou - 4.B

     • Piatok 24. mája 2024 žiaci 4.B  s triednou učiteľkou Mgr. Vičanovou a asistentkou učiteľa Mgr. Humayovou zažili úžasný výhľad na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie, Bratislavský hrad až po Devín. S príjemným teplým vetrom vo vlasoch, ktorý odvial starosti, utužil vzťahy a privial zážitky na krytej otvorenej hornej palube lode a výborným slnečným počasím sa výlet vydaril. V skvelej nálade sme pokračovali prehliadkou Devína. Vrátili sme sa naspäť opäť loďou.

     • Slávik Slovenska 2024 - postup do celoslovenského kola

     • V stredu, 5. júna 2024 sa naša žiačka Karolína N. /6.C/ zúčastnila krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024, kde v silnej konkurencii získala 1. miesto v II. kategórii a tým si vybojovala postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 27. júna 2024. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

     • Krásny úspech v medzinárodnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu 2024“

     • O ďalší krásny úspech vo výtvarnej súťaži sa zaslúžila naša šikovná a talentovaná výtvarníčka Lejka D. /9.A/. Po víťazstve v národnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“ bojovala so svojou knihou „Posledná kvapka“ o umiestnenie v medzinárodnom kole.  A aj tu sa jej podarilo napokon uspieť. V kategórii deti od 13 – 16 rokov bola jej kniha ocenená úžasným 2. miestom. Lejke srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!  

     • Úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zelený svet“

     • Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 28. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí. Umelecké stvárnenie ústrednej témy tohto ročníka „Teplo môjho domova“ bola pre deti nepochybne výzva. Do súťaže prišlo 1637 výtvarných prác a máme veľkú radosť, že našej výtvarníčke Lenke B. /6.B/ sa podarilo s prácou „Keď som šťastná“ zvíťaziť v kategórii Základná škola 2. stupeň ZŠ. Lenke srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne diela!

     • Maľovanie na tričká

     • V 7.B triede sme pokračovali v projekte Tvorím, teda som, zdravá duša školy. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ Moje šťastné dieťa. Žiaci v tvorivej a radostnej atmosfére maľovali na tričká podľa vlastnej fantázie, prípadne použili šablóny. Sme rady, že sme mohli zapojiť popri žiakoch ŠKD aj starších žiakov 2. stupňa.      D.H.