• Vianočná zbierka pre Moniku – Vianoce sú o dávaní

     • Každý z nás túži po prežívaní Vianoc v radosti, veselosti, hojnosti, svornosti...a robíme pre to naozaj všetko. Dôležité však je, aby sme nezabudli, že Vianoce majú najmä duchovný rozmer. Nie sú len o prijímaní, ale najmä o dávaní. My na to nezabúdame. Stále stojíme pri našej pani učiteľke Monike Hatalovej, ktorá už dlhý čas statočne bojuje so zákernou rakovinou. Často na ňu myslíme a stále nám všetkým chýba – deťom, kolegom i rodičom.

      Aby sme jej pomohli v tom najťažšom boji, v boji o zdravie, založili sme pre ňu transparentný účet a vypísali zbierku, ktorú evidujeme na platforme Donio, prostredníctvom ktorej je možnosť pomáhať. www.donio.sk/pribeh/3306

      Pomôžte, prosím, zmeniť Monikin príbeh, aby mal dobrý koniec.

      Veď skutočné Vianoce si nosíme v srdci.

      Ď A K U J E M E . . .

     • Vianočná pošta

     • Medzi tradičné symboly Vianoc patrí vianočná pošta, ktorá sa dnes už vytráca. Pre seniorov v domovoch dôchodcov je rukou napísané prianie potvrdením toho, že na nich niekto myslí. Deti z 2.B sa zapojili do projektu Vianočnej pošty pre seniorov(www.pohodovo.sk), ktorá spája dobrovoľníkov z celého sveta už 7. rok. Napísali a nakreslili vianočné pozdravy do Zariadenia pre seniorov Harmonia v Hlohovci a popriali im veľa zdravia i pokojné vianočné sviatky.                                            

                                                                                                                                                                                   I.M.

     • Deň čaju

     • Posledný novembrový týždeň venovali žiaci v školskom klube detí oslave čaju. Sychravé a studené počasie všetkých postupne odrádza viac a viac, aj preto sa žiaci rozhodli proti nemu bojovať najlepšie, ako vedeli. S obľúbenými hrnčekmi v ruke, vyzbrojení čajovými vrecúškami a sladkými dobrotami. Nechýbal ani zdravý med či citrón, nech je príjemná popoludňajšia aktivita užitočná i pre imunitný systém.

      Aktivity v triede sa rôznili. Niektoré oddelenia využili chvíľku pri čaji na príjemný rozhovor, v iných sa zase postavili pred triedu žiakov ich spolužiaci, aby im mohli porozprávať o tom, ako taký čaj vlastne vznikol. Tak či onak, všetci sme si naše čajové popoludnie veľmi užili – tak veľmi, že nám potom nevadila ani tá blížiaca sa zima pred oknami!

      Akcia mala u žiakov v školskom klube detí veľký úspech a už teraz sa všetci tešíme, až si podobné popoludnie znovu zopakujeme!

      S.P.

     • Spomíname na plavecké kurzy I. stupňa

     • Uzavretím spolupráce Starého Mesta a občianskeho združenia SportInstitute sa nám otvoril celý svet nových možností. A my – žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika – sme sa jednej z takýchto pevne chopili a celé leto sa tešili na školský rok 2023/2024.

      Že prečo? Pretože od 11.9. až do 13.10. žiaci prvého stupňa poctivo navštevovali bezplatné kurzy plávania. Týždeň čo týždeň sa spoločne s dozorom pani učiteliek a pánov učiteľov – spoločne s ich vychovávateľmi – striedali triedy prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov, ktorí si aj napriek jesennej sychravosti s typicky detskou radosťou a zanietenosťou užili každú jednu minútu vo vode, akoby ich za oknami vôbec nečakali upršané jesenné dni.

      Každá trieda absolvovala počas jedného týždňa päť hodín plaveckého kurzu v časoch od 9:00 do 13:00. Skúsení lektori si šikovne poradili so všetkým. Samozrejme, že niektorí zo žiakov už boli hotové rybičky plné skúseností, zatiaľ čo iní boli vo vode nováčikmi. Na základe ich skúseností boli lektormi rozdelení do skupiniek, aby si všetci z tohto kurzu odniesli presne to, čo potrebovali – či to bolo prehĺbenie plaveckých zručností alebo nadobudnutie potrebnej odvahy a sebavedomia vo vode.

      Aj keď boli jednotlivé skupiny rôznorodé, skúsenejší si upevňovali už známe techniky plávania a nováčikovia každou hodinou prekonávali strach a obavy z neznámeho. Žiaci nasávali všetky informácie a hneď ich aj pod dozorom a drobnohľadom lektorov predvádzali, skúšali a zdokonaľovali.

      Po skončení kurzu sa nám na prvom stupni ocitli samí nádejní plavci s novým elánom a nedočkavosťou všetkým predviesť nové vedomosti. Tak, koľko kilometrov naši prvostupniari spoločne asi preplávali?

      Srdečne ďakujeme Bratislave - Starému Mestu, Rade rodičov, občianskemu združeniu SportInstitute a taktiež developerskej spoločnosti J&T Real Estate (JTRE) za príležitosť a financovanie plaveckého výcviku.

       

     • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

     • Tak, ruku na srdce, koľkí z vás vedia, prečo 13.12. navštívili všetky triedy našej školy vaše staršie spolužiačky? Prečo boli schované pod bielou plachtou, so zamúčenými tvárami a husacími pierkami v rukách? Koľkí z vás si pamätajú, čo pri tom spamäti recitovali?

       

      Vymetáme, vymetáme,

      všetky kúty vymetáme

      a zlých duchov vyháňame.

      Šikanu z tried vymetáme

      radosť a zmier prinášame.

       

      Pani učiteľka Pinzíková a pani psychologička Horváthová zo školského podporného tímu si vzali príklad z tradícií našich predkov a spomenuli si na jeden z mnohých zvykov predvianočného obdobia. Tak, ako kedysi mladé ženy vymetali kúty domov po dedine, ochranu našej školy pred zlými silami si vzali na starosť vaše spolužiačky – Karolína G. a Adela G. zo 6.C, Petra F. a Lívia K. zo 7.B a Simona J. z 8.A.

      A keďže má každá noc od Lucie do Vianoc magickú moc, pevne veríme, že sa tento tradičný ochranný „rituál“ podaril a naša škola bude na celý ďalší rok ochránená od všetkého zlého.

       

      S.P.

       

     • Sviatočná nálada seniorov

     • V tomto adventnom období  boli deti z 2.B opäť potešiť seniorov v Dennom centre G52 a na milé pozvanie aj v Klube dôchodcov na Karadžičovej ulici. Atmosféra bola vskutku sviatočná... svetielka, stromček, úsmev na tvárach seniorov, spev kolied s gitarovým sprievodom p. uč. Staudtovej a na záver sladký darček  pre deti.

      I.M.

     • Pečieme...

     • Je veľa vecí, ktoré sa spájajú s predvianočným obdobím – kupovanie a balenie darčekov, výber toho najkrajšieho stromčeka a jeho zdobenie, spievanie kolied a, obľúbené pre mnohých, vyjedanie koláčikov! S vianočnými sviatkami však úzko súvisia predovšetkým medovníčky. A presne tie,  piekli žiaci 8.A pod vedením triednej pani učiteľky a pani psychologičky Horváthovej.

      Ôsmaci veľmi rýchlo zistili, že vyvaľkať cesto a vykrojiť celé plechy plné koláčikov nie je tak jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Poriadne sa zapotili, možno ešte viac, než keby ich miesto pečenia čakala hodina plná rovníc alebo vybraných slov!

      Veľká vďaka patrí aj pani kuchárkam, ktoré ôsmakom veľmi pomohli s pečením týchto obľúbených sladkých dobrôt. Nechýba už nič viac, než medovníčky ozdobiť. Pokračovanie nabudúce!

      S.P.

     • Úspech vo výtvarnej súťaži ANJEL VIANOC 2023

     • Aj v tomto školskom roku sa naši šikovní výtvarníci zapojili do obľúbenej predvianočnej celoslovenskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Našu kolekciu anjelikov porota ocenila 2.miestom, dielka vytvorili dievčatá výtvarného krúžku Emka K., Agnes F., Laura L. (9.A), Ninka S. (7.B), Carlottka S. a Esterka L.  (6.B). Naša najmladšia výtvarníčka Miriamka Š. (4.A) získala v nižšej kategórii za svoju prácu čestné uznanie.  Slávnostná vernisáž a oceňovanie sa uskutoční 14. decembra 2023 v Tatranskej galérii v Poprade. Srdečne blahoželáme!

     • Čarovný svet ilustrácií

     • V mesiaci november sme navštívili v Bibiane výstavu BIB. Deti z 2.B sa ponorili do atmosféry nielen pozorovaním nádherných ilustrácií, ale aj plnením zadaných úloh, ktoré hľadali práve v ilustráciách – cestovaním po svete, hľadaním dopravných prostriedkov, vyjadrených emócií, či nakreslením jedla z krajiny, ktorú by navštívili. Bolo to skutočne čarovné popoludnie.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  I.M.

     • Navštívil nás Mikuláš

     • Počas školského roka máme v kalendári dva významné sviatky, ktoré sa tešia najväčšej obľube medzi žiakmi. Jeden nám pomaly hlási blížiaci sa koniec školského roka – ten druhý zase koniec toho kalendárneho. Biela perinka za oknami jasne hlási, ktorý z nich sme oslavovali 6. decembra.

      Žiaci deviateho ročníka v prestrojení za Mikuláša, anjela a beťárov-čertov dnes s plnými rukami sladkostí navštívili všetky triedy a spoločne sa tešili nielen sladkej dobrote, ale aj úprimnej detskej radosti. Za spevu vianočných kolied či recitácie básní s vianočnou tematikou každý jeden žiak dnes dostal zaslúženú odmenu.

      Srdečne vďačíme pedagógom školy za spoluprácu, deviatakom za ich účasť a Rade rodičov za ich finančný príspevok na kúpu sladkých dobrôt. Už teraz sa všetci tešíme, až k nám Mikuláš zavíta zas.

      S.P.

     • Súťaž o prečítanej knižke - vyhodnotenie

     • Školský podporný tím ani tento rok nezaháľal a pre žiakov prvého a druhého stupňa si pripravil obľúbenú súťaž o prečítanej knižke. Od septembra všetci dravo čítali – sami doma, s rodičmi, s pani učiteľkami a učiteľmi či pani vychovávateľkami a vychovávateľmi. Zatiaľ, čo žiaci prvého stupňa zažívali neopakovateľné dobrodružstvá s Pippi Dlhou pančuchou, druhostupniari sa stratili spolu s Alicou v Krajine zázrakov.

      Veru tak – prváci až štvrtáci čítali populárne a deťmi obľúbené dielo spisovateľky Astrid Lindgrenovej – Pippi Dlhá pančucha. Piataci až deviataci zase chytili do rúk knihu Lewisa Carrolla s názvom Alica v krajine zázrakov.

      A naozaj, bola to napínavá súťaž. Tento rok dokonca výnimočná – k súťažným tímom sa totižto pridalo družstvo prvákov! Vedeli ste, že máme tak šikovných prváčikov? Žiaci p. učiteľky Jurigovej – Zuzana F., Adam H. a Adriana H. – si vybojovali čestné uznanie za to, že sa medzi 21 družstvami vôbec nestratili a šikovne ukázali svoje vedomosti.

      My vám teraz prinášame zoznam víťazov. Prvý stupeň bojoval v štyroch náročných kolách, body boli ozaj tesné!

      1. miesto = Stela M., Nina C. a Tereza G. zo 4.B
      2. miesto = Alica K., Fadei L. a Miroslav R. zo 4.B
      3. miesto = Linda K., Alica Sára L. a Gréta L. z 2.A

      Pre druhý stupeň bol pripravený náročný kahoot kvíz, ktorý poriadne potrápil ich hlavičky.

      1. miesto = Matilda M., Zora L. a Linda L. z 5.A
      2. miesto = Olívia Zoe Ť. a Elissa D. zo 7.B
      3. miesto = Ema Č., Tatiana M. a Nina G. z 5.A

      Všetkým zapojeným gratulujeme, pani učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám a vychovávateľom zase ďakujeme za spoluprácu. Ak ste sa tentokrát na víťazných priečkach neumiestnili, nesmúťte, čoskoro nás podobná súťaž bude čakať zas!

      S.P.

     • Keramické dielničky v 1.A

     • Šikovní prváci z 1.A triedy si vlastnoručne vyskúšali maľovanie na keramiku.Teta Andrejka im priniesla vianočné ozdoby z hliny a deti ich podľa vlastnej fantázie vyzdobili. Hotové ozdoby sa potom vypálili v keramickej peci a určite ich uvidíte na našich Vianočných trhoch.

                                                                                                                                                                          J.J. a I.K.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 4.12.2023 sa uskutočnil 29. ročník recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Tohtoročného školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov v troch kategóriach z 2. - 6. ročníkov.

      Výsledky:

      I. kategória:

      1. Ivana B. 3.A

      2.Tamara M. 2.B

      3. Anna D. 2.C

      II. kategória

      1. Ella E. 4.A

      2. Stela P. 5.B

          Katarína L. 5.A

      III. kategória

      1. Ester L. 6.B

      2. Lucia K. 6.B

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za krásne prednesené ukážky,  pedagógom za prípravu žiakov. Blahoželáme oceneným žiakom. Víťazi (prvé miesta) postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 9. februára 2024. 

     • Boli sme na ceste okolo sveta s ilustráciou

     • V utorok 7. novembra 2023 sa deti 2. C v Bibiane vydali na cestu okolo sveta. Nebolo to však naozaj, svet brázdili prostredníctvom ilustrácií. Sprievodcom na ceste im bol „kompas“ – pracovný list s pokynmi na plnenie rôznych úloh. S ním putovali po mnohých krajinách sveta počnúc Argentínou a končiac USA. Aké úlohy pri tom plnili? Hľadali zvieratá žijúce v tropických krajinách, rozmýšľali, čo by si zobrali so sebou na cestu. Prezradili, čo by chceli zažiť, v akom dopravnom prostriedku by cestovali. Vyjadrili, ako by sa cítili, aké emócie by prežívali. Nezabudli nakresliť, ako by vyzeralo najlepšie jedlo v krajine, ktorú by navštívili. Čo by im z cesty okolo sveta utkvelo v pamäti? Takáto pomyselná cesta okolo sveta bola pre deti veľkým dobrodružstvom.                        M.D.

     • Čo daroval Miroslav Cipár deťom

     • Výstava Bienále ilustrácií Bratislava je nielen o pekných ilustráciách v detských knižkách, ale jej súčasťou sú podujatia súvisiace s touto najmä deťmi navštevovanou prehliadkou. Jedným z nich bola aj výstava Miroslav Cipár deťom v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Mohli ste na nej vidieť knižnú ilustračnú tvorbu pre deti tohto nevšedného umelca. Miroslav Cipár stál pri zrode Bienále ilustrácií Bratislava. Je nielen jedným z jeho zakladateľov, ale aj autorom loga Bibiany a BIB-u.Tohtoročný 29. ročník BIB je poctou všestrannému a výnimočnému umelcovi. Ilustrácie z rôznych knižiek pre deti predstavujú autora s nevšednou invenciou a majú rovnaký Cipárov rukopis – farebnosť. Na výstave sa 11. októbra 2023 zúčastnili aj deti 2. C. Lektorka Betka im čítala Veľkú psiu rozprávku z knihy Pán Tau a tisíc zázrakov. Potom sa deti zahrali na ilustrátorov a kresbou dokončili vlastný vymyslený príbeh.           

      M.D.

     • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

     • Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo všetko sa zmestí do takej krabice od topánok? No jasné, veď predsa topánky! – kto by to bol povedal. Alebo možno nejaké drobnosti, ktoré potrebujete narýchlo odložiť. My už však vieme, že do zdanlivo obyčajnej krabice dokážeme odložiť i lásku. A ani si nedokážete predstaviť, koľko takej lásky sa nám podarilo nájsť!

      Zaplnili sme ňou až 84 väčších či menších krabíc, ktoré sme poslali ďalej – aby potešili osamelých seniorov.

      Všetci žiaci zapojení do projektu občianskeho združenia Koľko lásky doniesli nejakú maličkosť – niečo sladké a slané, niečo teplé či mäkké, niečo voňavé alebo dokonca na zábavu. To najpodstatnejšie však ostáva na záver: všetci do krabičky vložili kúsok svojho srdca.

      Veríme, že babičky i deduškov naše darčeky potešia a spestria im tie najkrajšie sviatky v roku. Veď i o tom sú Vianoce, o dávaní. O tom, aby sme urobili radosť iným.

      S.P.

     • Turistická akcia - Čmeľok 709 m.n.m.

     • V sobotu 11. novembra žiaci turistického krúžku vystúpili na kopec Čmeľok. Turistika bola ťažká, ale napriek tomu to žiaci turistického krúžku zvládli. Z kopca Čmeľok sme išli na Pezinskú Babu a tak späť do Bratislavy autobusom. Bolo hmlisto, sychravo a na Čmeľku bola riadna zima. O 11 hod. sme si úctili koniec prvej svetovej vojny minútou ticha. 

                                                                                                                                                                                  S.S.