• Prílohy

   • Príloha č.1.pdf podpísaná oboma rodičmi sa prikladá k elektronickej prihláške vtedy, ak sa zápisu zúčastní len jeden rodič.

     

    Príloha č.2.pdf - sa prikladá, ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou  prekážkou a vec neznesie odklad.

     

    Príloha č.3.pdf - rodičia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden rodič; v takomto prípade sa rozhodnutie doručí len jednému rodičovi.