• Platby 2022/2023

    • Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr
     do 10. dňa v
      mesiaci.

      

     Stravné jednotky platne od  od 1.10.2021 (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2021):

      

     Stravná jednotka pre ZŠ:

        1.stupeň ZŠ:   1,81€ / za obed                                            trvalý príkaz: 38,01 €/ 1 mesiac

        1. stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,51 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                          trvalý príkaz: 10,71 € / 1 mesiac

      

       

        2.stupeň ZŠ:   1,90 € / za obed                                            trvalý príkaz: 39,90 € / 1 mesiac

      

     2.stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,60 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                           trvalý príkaz:12,60 €/ 1 mesiac

      

     Stravná jednotka pre MŠ:

       

         MŠ  : 2,14 € / za jednu stravnú jednotku                           trvalý príkaz: 44,94 €/ 1 mesiac

         MŠ  deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,84 € / za jednu stravnú jednotku

                                                                                                           trvalý príkaz : 17,64 €/ 1 mesiac

      

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482