• Platby 2022/2023

    • ZMENA ! Platby za stravné platné od 1.3.2023

     Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

     K mesačnému poplatku na potraviny je prirátaný paušálny poplatok 12,– € za režijné náklady za 1mesiac /réžia sa platí ak bude dieťa aj jeden deň v mesiaci v MŠ/.

     Stravné jednotky platné od 1.3.2023 (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 1/2023):

      

     Stravná jednotka pre ZŠ:

     1.stupeň:   1,90€ / za obed + 12 € paušálna réžia              trvalý príkaz: 53,80 €/ 1 mesiac

      

     1. stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu :            0,60 € / za jednu stravnú jednotku + 12 € réžia

                                                                                                       trvalý príkaz: 25,20 € / 1 mesiac

      

     2.stupeň ZŠ:   2,10 € / za obed                                                 trvalý príkaz: 58,20 € / 1 mesiac

      

     2.stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu :             0,80 € / za jednu stravnú jednotku + 12 eur réžia

                                                                                                       trvalý príkaz:29,60 €/ 1 mesiac

      Stravné jednotky pre MŠ:

     : 2,30 € / za jednu stravnú jednotku + 12 eur /1 mesiac          

                                                                                                       trvalý príkaz : 62,60 €/ 1 mesiac

      

     MŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 1 € / za jednu stravnú jednotku + 12 eur / 1 mesiac

                                                                                                      trvalý príkaz : 34 €/ 1 mesiac  

      

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012