• Projekt pomoci pre deti z Ukrajiny

     •      V tejto neľahkej dobe staromestské školy spájajú svoje sily a pomáhajú deťom z Ukrajiny, ktoré pribúdajú do našich škôl a potrebujú pomoc.

      Príchod do školy pre nich znamená veľkú zmenu. Nové prostredie, noví spolužiaci, učitelia, iné zvyky, iné požiadavky. A k tomu mnoho otázok. Ako bude moja nová škola vyzerať? Nájdem si kamarátov? Budeme si rozumieť?

           Preto, reagujúc na túto situáciu, British International School v spolupráci so staromestskými školami spustila projekt pomoci tzv. „shool boxes“, v ktorom slovenské deti tejto školy spolu so svojimi rodičmi zakúpili pre ukrajinské deti nové aktovky a naplnili ich školskými potrebami. Svojim novým ukrajinským kamarátom doplnili aj konkrétne venovania. Svoje darčeky svojpomocne rozviezli na jednotlivé staromestské školy.

           A podarilo sa ...

      Vyvolali veľkú radosť a veríme, že aj pocit, že sú u nás vítaní.

      ĎAKUJEME.

       

     • Dôležitý oznam

     • Dňa 6. 4. 2022 sa na škole uskutoční Testovanie 9. 

      Žiaci 5. - 8. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

      Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                                  Mgr. M. Hronská 

                                                                          riad. školy

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Julka G. z 3. B, Karolínka N. zo 4. B, Hanka Č. z 5. A a Lejka D. zo 7. A. Veľkú radosť nám urobila Júlia G. z 3.B triedy, ktorá získala krásne 2. miesto. Ďakujeme našim recitátorkam, ktoré úspešne reprezentovali našu školu.

     • P O Z V Á N K A pre deti a rodičov

     • V sobotu 19. 3. 2022 sa uskutoční už 37. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studničke v Bratislave. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí majú radi prírodu a chcú jej pomôcť. Stretneme sa o 8.30 hod. pod Červeným mostom a odtiaľ pôjdeme pracovať na úseky pri Klepáči a k prvému rybníku. Zadelenie do skupín a trvanie akcie závisí od počasia a počtu a zloženia účastníkov. Predpokladané ukončenie je o 13.00-14.00 hod. Dospelí budú kopať žliabok, deti budú nosiť drevo, zatĺkať kolíky, prichytávať fóliu a udupávať zeminu. Organizátori akcie zabezpečia pracovné náradie. Vlastné – väčšie kladivo, motyka, príp. sekera – sú vítané. Vhodné je športové oblečenie, pevná obuv, pracovné rukavice, pršiplášť, jedlo, pitie a dva tridsaťminútové cestovné lístky na autobus č. 43 v hodnote 0, 90 € pre dospelého a 0, 45 € pre dieťa (ak pôjdeme pracovať k prvému rybníku). Tešíme sa na Vašu účasť.

                 

                                                                                                             Marcela Duchková

     • Covid opatrenia - zmeny od 28. 2. 2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Covid opatrenia - zmeny od 28. 2. 2022 podľa školského semafora verzia 2.0. 25.2.2022

       

      Izolácia – platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne.

       

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

       

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariadená.

       

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

      Rúško:

      • v triedach nepovinné (odporúčané),
      • na chodbách – áno
      • na vyučovaní, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov rôznych tried (napr. hodiny cudzích jazykov, ETV/NBV) – áno
      • záujmové útvary, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov rôznych tried áno
      • zmiešaná ranná ŠKD od 7,00 hod do 8,00 hod – áno
      • každé odd.  ŠKD je do 17,00 hod samostatne

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

      POZRI :

      https://www.minedu.sk/rozh odnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/

       

     • Zápis do I. ročníka

     • Informácie ohľadom zápisu do I. ročníka budú zverejnené na webovej stránke školy v mesiaci marec

      Sledujte stránku školy. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482