• Matematická olympiáda - okresné kolo

     • V kategórii Z5 najväčší úspech dosiahla Esterka L. z 5.B , ktorá získala 1.-3.miesto, ale aj Hanka F. 4- 9. miesto z 5. A., avšak toto nie sú jediné úspešné riešiteľky. Na našej škole máme naozaj veľa šikovných hlavičiek. Úspešnými riešiteľmi sú : Bibianka, Nelka, Oliverko, Maya, Klárka, Peťko, Valentínka, Kubko Viki.

      Aj v kategórii Z9 sme mali úspešného riešiteľa,  bol ním  Tonko z 9.A .

      Srdečne blahoželáme.

     • Najoriginálnejšia valentínka

     • Vo februári v našej škole prebiehala súťaž o najoriginálnejšiu valentínku. Krabica s valentínskou poštou sa zaplnila až po samý okraj. Porota zložená z podporného tímu školy mala naozaj náročnú úlohu – vybrať z obrovského množstva vtipných, veselých i romantických valentíniek tú „naj“.
      Napokon sa porota rozhodla oceniť autorov týchto krásnych valentíniek:

      Adelka K. zo 4.A

      Mayka T. z 5.B

      Davidko T. zo 6.A

      Lenka S. zo 6.B

      Dominika D. zo 7.B a

      Emmka G. zo 7.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme. :) 

     • Karneval 4.A a 4.B


     • Február na našej škole je plný akcií, no karneval sme si nemohli nechať samozrejme ujsť.

      Tak sme si trochu na rýchlo dohodli 10.2. v piatok v ŠKD spoločný karneval. Hodnotili sme nápaditosť svojich masiek a potom sme si všetci spolu zatancovali. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, na ktorom si pochutili i deti, ktoré nemali masky.
      Všetky deti boli nakoniec odmenené drobným darčekom a dobrou náladou.
     • Deň čaju v ŠKD


     • Keďže je vonku naozaj zima, tak sme sa v tento chladný mesiac so všetkými deťmi - staršími i mladšími, rozhodli mať príjemný a už tradičný deň- plný teplého čaju J
      Naše triedy boli plné vôní a zaujímavých chutí. Čajíky sme si ochutili medíkom   a pili sme ho s priateľmi z triedy. Spolu s čajíkom sme si pochutnávali aj na sušienkach a inom chutnom občerstvení.
      „Dobrý čajík zohrieva i spája srdcia detí“... J
       
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, I. kategória

     • V stredu 8. februára 2023 sa v priestoroch školy uskutočnila recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Porota vyberala najlepších recitátorov I. kategórie z 13. súťažiacich. Výsledky školského kola:

      Poézia – I. kategória

      1. miesto - Mila Z. /3.A/

      2. miesto - Ella E. /3.A/

      3. miesto - Adela P. /2.A/,  Deniz P. /2.B/

      Próza – I. kategória 

      1. miesto - Boris P. /2.A/

      2. miesto - Nina C. /3.B/

      3. miesto - Alica B. /3.A/