• Voľby do Rady školy
    • Voľby do Rady školy

    • 30.05.2021 09:31
    • Vážení rodičia,
      
     v dňoch 1.6. 2021 a 2.6. 2021 budú prebiehať v ranných hodinách medzi 7,00h a 8,00h a v spoločných priestoroch ZŠ s MŠ - pri hlavnom vstupe 
     “Voľby zástupcu rodičov MŠ do Rady školy”
      
     Navrhovaní kandidáti z rodičov MŠ na člena Rady školy:
      
     1. Tr. KAČIČKY- Ing. Lucia Vráblová
     3. Tr. MOTÝLIKY- Pharm.Dr Zuzana Štefančíková
      
     Bližšie informácie k Rade školy nájdete tu 
     Informacny_list-volby_do_Rady_skoly.docx
    • viac
    • AKCIE V MŠ NA MESIAC JÚN: - " MESIAC DETSKEJ RADOSTI"
    • AKCIE V MŠ NA MESIAC JÚN: - " MESIAC DETSKEJ RADOSTI"

    • 30.05.2021 09:24
    • 1.6-  Zábavný program pri príležitosti MDD (v prípade nepriaznivého počasia sa program presunie na iný termín)
      
     8.6 - Preteky na kolobežkách/ odrážadlách
      ( do MŠ sme zakúpili z rod. príspevkov kolobežky a odrážadlá,netreba si nosiť vlastné)
      
     15.6 - Piknik v Sade Janka Kráľa (odchod z MŠ o 8:30, návrat do MŠ do 12:00,v prípade nepriaznivého počasia sa piknik presunie)
      
     21.6-23.6-  Triedne koncoročné besiedky(bez účasti rodičov,prístupové heslá k video-nahrávkam Vám potom zašleme e-mailom)
      
     24.6- KÚZELNÍK ( kúzelnícka show na šk.dvore v prípade pekného počasia )
      
     29.6- KARNEVAL (možnosť priniesť malé občerstvenie)
      
    • viac
    • Posedenie pod jedličkou
    • Posedenie pod jedličkou

    • 15.12.2020 12:01
    • 16.12.Si posedíme v kruhu priateľov
     Čo potrebujú vaše detičky :
     Dobrú náladu
     malé občerstvenie
     Pekné oblečenie /chystáme pre vás malé prekvapenie/
    • viac