• Podujatia v marci
    • Podujatia v marci

    • 27.05.2023 08:02
    • 9.3. -  Divadlo Babadlo – „Palculienka“ (o 9:15 h)
     14.3. - Veľkonočné fotenie a SFÉRICKÉ KINO
     22.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Motýle
     23.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Sovy
     29.3. - Veľkonočné tvorivé dielne od 9:30h

      
    • viac
    • Depistáž školskej pripravenosti
    • Depistáž školskej pripravenosti

    • 27.02.2023 14:58
    •   9.2. - Depistáž školskej pripravenosti predškolákov z triedy MOTÝĽOV  /po 9.00 h/                    
     15.2. -  Depistáž školskej pripravenosti predškolákov z triedy SOVY /po 9.00 h/

     Mladšie deti absolvujú depistáž školskej pripravenosti pred nástupom do ZŠ.
    • viac
    • Karneval párty s ujom  Ľubom 
    • Karneval párty s ujom  Ľubom 

    • 27.02.2023 15:00
    • Kedy ?  31.1.2023
     Program: súťaže v maskách, fotenie, občerstvenie a karnevalová párty s ujom Ľubom       
                                        
     Čo potrebujete: masku a malé občerstvenie

    • viac
    • Podujatia v decembri
    • Podujatia v decembri

    • 27.02.2023 14:58
    • 8.12, -  Stretnutie s Mikulášom
     20.12, - Vianočná besiedka spojená s vianočnými dielničkami
    • viac
    • Podujatia v novembri
    • Podujatia v novembri

    • 27.02.2023 14:59
    • 07.11. -  Divadelné predstavenie: Zimný príbeh
     11.11. -  Logopedická depistáž
     28.11. -  Korčuľovanie
    • viac