• Krátko z histórie školy

    • Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici je v centre Bratislavy. Má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá sa začala písať jej slávnostným otvorením 30. septembra 1931

     Vo dvoch krídlach budovy pracovali vtedy dve školy pod názvom "Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy". Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. V tom čase bolo na škole 10 tried, v ktorých učilo 13 učiteľov.

     Počas druhej svetovej vojny školu poškodilo bombardovanie. Až po jej oprave a rekonštrukcii v roku 1949 sa začalo vyučovať v pôvodnej budove.

     V roku 1970 sa vytvorila z oboch škôl len jedna pod názvom Základná deväťročná škola, v posledných rokoch len Základná škola.

     10. novembra 1995 škola získala čestný titul a bola zaradená do siete pridružených škôl UNESCO.

     Pôvodné pomenovanie školy po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z roku 1931 bolo vrátené v máji 1996.