• OZNÁMENIE

   • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy - Mestská časť Bratislava Staré-Mesto, BUDE prevádzka MŠ Grösslingová v čase letných prázdnin v mesiaci AUGUST.

    Od 1. júla 2024 do 31. júla 2024 bude materská škola ZATVORENÁ.

    Bratislava–mestská časť Staré Mesto:  Oznámenie_Staré-Mesto.pdf