• Rada školy

    • P. č.

     Meno, priezvisko

     Členstvo v RŠ od

     Emailová adresa

     Poznámka

     1.

     Renáta Józsová

     7. 11. 2012

     jozsa@chello.sk

     predsedníčka Rady školy, zást. rodičov ZŠ

      2. 

     Miroslava Švecová

     23. 10. 2017

     svecova.mk@gmail.com 

     podpredsedníčka Rady školy, zást. rodičov ZŠ

     3.

     Milan Drdoš

     15. 11. 2016

     milandrdos1@gmail.com

     zástupca rodičov ZŠ

     4.

     Lucia Vráblová

     15. 06. 2021

     z.jakesova@gmail.com

     zástupca rodičov MŠ

     5.

     Alexandra Kissová

     22. 10. 2012

     alexandra.kissová@zsgrosslingova.sk

     zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

     6.

     Ivan Macho

     16. 09. 2014

     ivo.m@centrum.sk

     zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

     7.

     Roman Karvaš

     22. 10. 2012

     romokarvas@gmail.com

     zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ

     8.

     Petra Hitková

     20. 02. 2019

     p.hitkova@upcmail.sk

     zástupca Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

     9.

     Petr Skalník

     20. 02. 2019

     peter.skalnik@gmail.com

     zástupca Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

     10.

     Martin Švec

     13. 12. 2022

     mato.svec@gmail.com

     zástupca Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

     11.

     Samuel Ondrek

     13. 12. 2022

     on@drek.sk

     zástupca Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto