• Krátko z histórie školy

    • Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici je v centre Bratislavy. Má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá sa začala písať jej slávnostným otvorením 30. septembra 1931

     Vo dvoch krídlach budovy pracovali vtedy dve školy pod názvom "Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy". Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. V tom čase bolo na škole 10 tried, v ktorých učilo 13 učiteľov.

     Počas druhej svetovej vojny školu poškodilo bombardovanie. Až po jej oprave a rekonštrukcii v roku 1949 sa začalo vyučovať v pôvodnej budove.

     V roku 1970 sa vytvorila z oboch škôl len jedna pod názvom Základná deväťročná škola, v posledných rokoch len Základná škola.

     10. novembra 1995 škola získala čestný titul a bola zaradená do siete pridružených škôl UNESCO.

     Pôvodné pomenovanie školy po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z roku 1931 bolo vrátené v máji 1996.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482