•  

   • Magická voskovka - frotáž:     https://www.youtube.com/watch?v=16P8UAXA2FU

     

     

     

    • Milí rodičia,

     odmieta Vaše dieťatko nosiť rúško?  Pomôžte mu básničkou: 

     ČAROVNÉ RÚŠKO          

     Dve gumičky za ušká,                                       

     Noštek, ústa do rúška.

     Mám zakrytú pusinku,

     stále vidím maminku.

      

     Keď kráčame spoločne,

     dýchame vždy bezpečne.

     Noštek mám vždy schovaný,

     usmievam sa očami.

      

     Všetky deti, dospelí,

     rúškami opekneli.

     Robia to pre babičku,

     dedka, tetu, sestričku.

      

     Rúškom druhých chránime,

     veď sa predsa ľúbime.

   •  

               

   • Šablóny:

     

    • Nápady na spoločné cvičenie

    • Ideálne je, keď sa takýto druh aktivít stane súčasťou Vášho denného programu. Celé cvičenie by nemalo trvať viac ako 30 minút.

     Dieťa by nemalo byť čerstvo najedené, ani hladné, taktiež by nemalo byť unavené. Upravte si priestor, nech je bezpečný, aby nedošlo k úrazu. Zvoľte vhodné oblečenie. Vyvetrajte miestnosť.

     Pustite si peknú hudbu a môžete začať:

     1. Dieťa sa má premiestňovať po miestnosti:

     1. lezením po štyroch ako pes,
     2. ťažko ako slon,
     3. tichúčko ako myška,
     4. nemotorne ako kačka,
     5. s hlavou zdvihnutou, čo najvyššie, ako žirafa.
     6. pružne ako mačka.

     2. Dieťa skáče ako žabka a napodobňuje jej kvákanie.

     3. Podlieza stôl  tam a späť, potom sa plazí po brušku.

     4. Kotúľa sa po podlahe.

     5. Lezie po podlahe po kolenách so vzpriameným trupom a s pažami pozdĺž tela.

     6. Dieťa sa stočí do klbôčka pod prikrývku. Na znamenie z úkrytu čo najskôr vylezie.

     7. Stojí čo najdlhšie na jednej nohe (asi päť sekúnd). Zopakuje na druhej nohe.

     8. Kráča vzpriamene s knihou na hlave.

     9. Lezie po štyroch a na chrbte nesie nejaký predmet (napr. tričko)

     10. Lezie po štyroch, pričom sa kolenami zeme nedotýka. Rovnako lezie i dozadu.

     11. Skáče ako gašparko.

     12. Dieťa skáče a pritom tlieska rukami.

     13. Chodí v kruhu po špičkách a následne po pätách.

     14. Vystupuje a zostupuje po schodisku.

     15. Striedavo vykopáva nohu do vzduchu. Strieda pravú a ľavú nohu.

     16. Dieťa čo najrýchlejšie zbiera predmety ležiace na podlahe.

     17. Chytí loptu, ktorú mu hádžete. Ak sa mu to darí, zväčšujte pomaly vzdialenosť medzi vami.

     18. Dieťa posúva jednou nohou prázdnu škatuľu. Následne sa nohy vymenia.

     19. Vyznačte na podlahe stopy. Dieťa na nich najprv našľapuje normálne, pri ďalšom cvičení našľapuje na špičky.

     20. Obieha okolo vankúšov rozložených na podlahe tak, aby sa ich nedotýkalo.

    • Zaspievajte si spoločne s deťmi

    • Zopakujte si výslovnosť

    • Keď nemáš silu, vstaň a bež,

     ver si, ty to dokážeš !

     Keď spadneš, tak sa postav zas,

     vyhraješ, keď príde tvoj čas.

     Keď nevieš kde ďalej, máš sa dať,

     neváhaj, na chvíľu, ostaň stáť.

     Pýtaj sa srdca, prídu tie dni,

     keď sa Ti na chvíľu uľaví.

     Namiesto prosenia neba,

     pýtaj sa najskôr seba.

     Keď máš vôľu, cieľ je blízko,

     nedávaj si laťku nízko.

     Nepríde šťastie, keď budeš stáť

     a budeš  sa chcieť iba ľutovať.

     Keď nemáš silu, vstaň a bež,

     ver si, ty to dokážeš !

      

      

     GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA

     na precvičenie jemnej motoriky

     Šikovné pršteky yes

       

     Nezabudnite na správne držanie ceruzky

     a uvoľnené zápästie smiley

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482