• Jar už klope na dvere

    • Aktivity

     1. BÁSNIČKA PRÍCHOD JARI

     Vysvetliť deťom slová/ slovné spojenia ktorým nerozumejú.

     Každý verš vysvetliť, priblížiť aby básni deti rozumeli.

      

     Text básne: Príchod jari

     Prichádza jar, krásavica,

     Na potoku puká ľad.

     Jari ľadík nepáči sa,

     iba ľad ju nemá rád.

      

     Na jar stromy odieť treba,

     nasiať kvety po tráve,

     čierne mraky odviať z neba,

     aby bolo modravé.

      

     Aby slnku neclonili,

     aby hrialo celý deň,

     aby zrnko malo sily,

     prederaviť jarnú zem.

      

     Ponáhľa sa, krásavica,

     na potoku puká ľad.

     Jari ľadík nepáči sa,

     iba ľad ju nemá rád.

      

     Ľad sa zvíja, zlostí, krúti,

     dávno prešiel jeho čas,

     na sever ho nesú prúdy,

     tam mávajú ľady zraz.

      

     2. TVORBA KVIETKOV Z PAPIERA

     potrebujeme: biely tvrdý papier, lekársku paličku alebo tvrdý zelený papier, farebný papier rôznych farieb, nožnice, lepidlo, farby podľa možností: temperové, vodové

     Postup

     • Na tvrdý papier (najlepšie) nalepíme lekársku paličku/ vystrihnutý pásik/vystrihnuté pásiky
     • zrolujeme do hadíka
     • nalepíme vedľa seba, (vznikne stonka kvetu),
     • nastriháme 5x farebné pásiky podľa výberu,
     • vystrihneme farebný kruh,
     • pásik vždy zložíme na polovicu, nalepíme na papier,
     • preložené pásiky lepíme do tvaru kvietku,
     • na vrch kvietku nalepíme farebný kruh.

      

     3.PRACOVNÝ LIST –  KVIETKY (príloha A)

     • Podľa čiar pospájame vázu,
     • vymenujeme predmety na obrázku
     • vymaľujeme kvietky, zvieratá a ostatné predmety

      

     4. ROZPRÁVAŤ SA O ZNAKOCH JARI

     • povedať čo sa na jar zobúdza (tráva, stromi, kvety, zvieratá)
     •  povedať rozdiel medzi: stromom a kvetom,
     • aké poznáme stromi (listnaté, ihličnaté),
     • aké poznáme jarné kvety

      

     5. ZDRAVÝ TANIER

     Potrebujeme: tanier, dosku, ovocie, zeleninu, nôž, poprípade vykrajovačku

      

     6. CELOROČNÁ SKALKA (zdroj: Šikovníček september 2019, upravené)

     Potrebujeme: kochlík, hlinu/piesok/dekoratívny biely štrk, rôzne kamene najlepšie okruhliaky, temperové farby, štetec, priesvitný lak, novinový papier, lepidlo, umelé kvietky, saponát

      

     • Nazbierané kamienky poriadne umyjeme aj saponátom (aby boli odmastené) a dáme ich vysušiť,
     • do nachystaného kvetináča, na dno do 1/alebo ¾ dáme pokrčený novinový papier/piesok/štrk – podľa možností
     • suché kamene temperovými farbami pomaľujeme z oboch strán zelenou, šedou a inou farbou (podľa fantázie)
     • namiešame čo najviac odtieňov zelenej farby: miešame dve základné zelené farby s bielou, žltou a hnedou,
     • necháme poriadne vysušiť.
     • Namaľované kamene dávame postupne do kvetináča, mali by sa o seba opierať,
     • veľké kamene ukladáme do zadu  a menšie dopredu,
     • medzi kamene naukladáme kvietky,
     • snažíme sa kvietky pridržať kamením alebo pieskom, štrkom...
     • ak potrebujeme, kamene podložíme papierom.
     • Na záver vysypeme medzierky štrkom, bielimi malími kamienkami.
     • Skalku môžeme spestrť aj inými prírodninami.

      

     7. Motýľ

     potrebujeme: temperové farby/ vodové farby, tvrdý papier, chodidlo/dlaň, encyklopédiu zvierat, veľkú podložku (aby nebolo všetko špinavé)

     • Ľavé chodidlo/dlaň namaľujeme rôznymi farbami,
     • otlačíme na tvrdý papier,
     • namaľujeme pravé chodidlo/dlaň podľa fantázie rôznymi farbami,
     • asi 2-3 cm necháme voľný priestor, otlačíme pravé chodidlo,
     • do stredu domaľujeme telo motýľa.

     Po uschnutí, si spoločne ukážeme v encyklopédii zvierat a povieme stavbu tela motýľov (hlava, hruď, zadok, oči, tykadlá sosák, krídla, 6 nôh)

     • podľa encyklopédie, môžeme chýbajúce časti motýľa, na výkrese domaľovať.

      

     8. POZNÁVAME JARNÉ KVETY

     • na zem do kruhu alebo do radu poukladáme rôzne knižky a encyklopédie v ktorých sú zobrazené kvety
     • pozorujeme stavbu kvetu, tvar a farbu kvetu a jeho listu
     • skúsime povedať, aké jarné kvety poznáme

      

     9. O 1. VIAC a O JEDEN MENEJ

     • pracovný llist (príloha C)

      

     10.MORÉNA

     – zdroj: https://www.babina.sk/vynasanie-moreny.html

     • vysvetliť deťom význam Moreny

     text

                 Moréna  - staroslovanská Bohyňa zimy a smrti, ale aj veľká Bohyňa zimy, Noci, Večného sna i Večného života, jedna z troch sestier Boha Perúna.
     Býva na krajnom severe, kde oddychuje po putovaní po zemi. Keď bohyňa Moréna prichádza, príroda zaspáva. Keď Morena odchádza na sever po dni jarnej rovnodennosti, prichádza prebudenie prírody. Na počesť odprevádzania Morény na sever sa koná sviatok, deň odprevádzania bohyne zimy. Počas tohto dňa sa páli bábka zo slamy, ktorá symbolizuje snežnú zimu (nie bohyňu smrti) .
                 Tradície a zvyky starých Slovanov sa zachovali ústnym podaním . Ako všade na svete, aj starí Slovania si nevedeli vysvetliť isté zákonitosti a preto si stvorili Bohov. Sledovali prírodné úkazy, zmeny počasia, striedanie období a z týchto pozorovaní si vytvorili rôzne slávnosti a obradné rituály. Jedným z takýchto obradných rituálov bolo aj vynášanie Morény. Podľa povery sa vynesením Morény ako symbolu zimy mala magicky privolať jar, teda teplo, ktoré víťazi nad chladom, teda zimou a chorobami.

                 Vynášanie Morény bolo chodenie dievčat s Morenou po dedine, spievali sa obradné piesne. Dievčatá sa stretli v záhrade, kde ju obliekli do požičaného kroja. Bábka Morény sa vyrobila z dvoch prekrížených palíc, omotala sa slamou a obliekla do sviatočného kroja. Ľudia z dediny radi požičiavali rôzne krojové časti, verili, že im to prinesie zdravie a bohatú úrodu cez rok. S takto pripravenou Morénou za spevu vyšli za dedinu, kde ju potom vyzliekli, rozobrali, spálili alebo hodili do vody, s krikom bežali späť do dediny.

                 Na znak zrodu nového života doniesli ratolesti ozdobené stuhami a kraslicami ako symbol začínajúcej jari. Pri tom vracali požičané časti odevov, z domov im vynášali vajíčka, múku a iné požívatiny , tieto dary predali niektorej gazdinej, ktorá im z toho pripravila hostinu, obyčajne v dome kde sa Moréna pripravovala .

                 Už od stredoveku sa v jarnom období nosila po dedine figurína ženy, ktorú nakoniec spálili a hodili do vody ,verili že takto vyženú z dediny smrť , choroby nečisté sily a urýchlia odchod zimy. Vynášanie Morény sa konalo na smrtnú alebo kvetnú nedeľu. Táto forma zaháňania zimy upadla skoro do zabudnutia,v súčasnosti tieto naše staré zvyky a tradície sa obnovujú v podaní folklórnych súboroch. pozdraví, zázraky sa začali.

     A   B   C

    • Cvičenie:

     • detská jóga, alebo v rytme hudby:

     https://m.youtube.com/watch?v=4hDWVxkCMjc

     • prechádzka lesom 

      

     Hra: Hľadanie pokladu: 

     Po dome /byte rozmiestnite farebný papier pr. žltá a na papierikoch je vždy pokyn, čo majú deti robiť ( skoky, drepy, mačací chrbát, upratanie hračiek, poliať kvety, upratať si skrinu, atď. ...podľa možností) 

     Na zemi su čísla v poradí. Musia íst podľa poradia čísel, keď dieťa objaví papierik ( môže a nemusí byť vidno; dieťa v okolí, kde je číslo, hľadá žltý papierik), rodič alebo samotné dieťa sa pokúsi prečítať pokyn, kt. vykoná. 

     Ak dieťa nájde posledný papierik, nájde na ňom zobrazený poklad, kt.našiel.

     (Odmena-poklad: rozprávka, zdravá sladkosť, vymaľovávanka, ... rodič sám určí možnosti pochvaly/pokladu)

     https://m.youtube.com/watch?v=RqiDbuBRFMc

     + podľa fantázie doplniť text a cvičenie 

      

     - bavlnku roztiahnnuť rozmiestniť po byte/dome/ záhradke... dieťa chodí po bavlnke bosé, keď trať  prejde zmotá bavlnku opäť do klbíčka (cvik na plochú nohu). Odmena, pochvala, vysvetlenie na čo je to dobré. Alebo dieťa rozmiestni bavlnku,urobí inú trať a rodič ju musí prejsť. 

      

    • Jar už klope na dvere

    •  

     Aktivity

     1. BÁSNIČKA V LESE

     Vysvetliť deťom slová/ slovné spojenia ktorým nerozumejú.

     Text básne: https://najmama.aktuality.sk/clanok/229965/stomy-luky-lesy-1/

      

     2. IHLIČNATÝ A LISTNATÝ LES

     potrebujeme: Encyklopédiu, rôzne knihy

     • rozprávať sa o lese, čo všetko tam nájdeme, aké prírodniny (zvieratá, kvety, huby, stromy ihličnaté/listnaté)
     • porozprávať pomocou encyklopédie
     • povedať rozdiel medzi listnatími a ihličnatími lesmi
     • spomenúť význam lesov

      

     3.HERBÁR

     Potrebujeme: rôzne listy, závažie,tvrdý papier, širokú bielu lepiacu pásku

     • Nazbierame v lese rôzne druhy listov,
     • doma ich vložíme do knihy alebo inak zaťažíme,
     • necháme pár dní uschnúť, nehýbeme, neotvárame knihu kde je vložený list.
     • Po vysušení, listy poukladáme na tvrdý papier,
     • lepiacou páskou pripevníme celý list k papieru,
     • pod list napíšeme názov stromu, z ktorého sme list odtrhli (nezbierame listy zo zeme)

      

     4.LESNÁ ŠKÔLKA (Príloha A)

     Pomôcky: rolka z toaletného papiera, zelený papier, nožnice, lepidlo

     • Rolku z toaletného papiera nastriháme na valčeky, cca 3 cm široké,
     •  nakreslíme a vystrihneme stromčeky rôzneho druhu,
     • spodná šírka ihličnatého stromu musí byť aspoň o 4 cm širšia ako nastrihaný valček.
     • Strom priložíme na vrch valčeka na výšku,
     • podľa toho kde sa dotýka ľavá a pravá strana dolného okraja stromu, spravíme malú čiaru na výšku z každej strany
     • nožnicami zastrihneme na značke, len po jej koniec,
     • strom pripevníme na valček rolky zasunutím valčeka do nastrihnutých bodov.

      

     5.HADÍK Z BÁSNE: V LESE

     Potrebujeme: viď báseň, úloha č.1

     • vymenujeme zvieratá z básne,
     • povieme kde žijú
     • vytlieskame slová v básni
     • na začiatočné písmeno každého zvieraťa, vymenovať čo sa v lese ešte nachádza
     • pr. veverička: ve-ve-rič-ka; začiatočné písmeno V: voda, vlk, výr skalný – sova

     6. PRACOVNÝ LIST NA PRECVIČENIE GRAFOMOTORIKY (príloha B)

     – precvičujeme horný oblúk a špirálu potrebný na kresbu stromu (aktivita č.8)

      

     7.FAREBNÝ SVET SKLADAČIEK

     potrebujeme: rôzne druhy lega a skladačiek

     zadanie: z každého druhu lega postaviť podľa fantázie niečo, na tému les, z istého počtu kusov lega druhého druhu lega postaviť ten istý predmet, atď.

     úloha

     a) zoradiť poskladané stavebnice zostupne – od najväčšej po najmenšiu a naopak vzostupne – od najmenšej po najväčšiu

      – po zoradení vzostupne aj zostupne, rodič, iné dieťa pomieša stavebnice, ale nerozobere ich, prvé dieťa má zatiaľ zatvorené oči

     b) stavebnice zoradí do skupín podľa farieb

     c) stavebnice zoradí od najtmavšej po najbledšiu stavebnicu

      

     8. LES PLNÝ FANTÁZIE

     Pomôcky: papier, písacie potreby, encyklopédia

     • kreslíme les podľa vlastnej fantázie
     • následne nakreslíme les podľa predlohy
     • porovnáme obidva obrázky, zdôvodníme čo v lese chýba nakreslené, potom,
     • porovnávame obrázok kreslený podľa predlohy, knihu/encyklopédiu, kt. tvorí funkciu predlohy a les podľa fantázie

      

     9.O PRACÁČIK

     číselný rad do 10, o1 viac a o 1 menej

     • pracovný llist (príloha C)

      

     10. VYMAĽUJ SI VLASTNÝ LES – (Príloha D)

     • vymaľujeme obrázok
     • a na záver prečiarkneme, čo v lese nesmieme robiť

     A   B  C  D

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482