• Ak budete mať tento rok záujem o poukázanie svojich 2% z dani, možete tak urobit na OZ MARZAN, ktoré pre našu MŠ tento rok bude 2% zbierať.
      
     Celú vami darovanú čiastku potom prevedie darovacou zmluvou na naše nové OZ Grosslingáčik.
      
     Vaše 2%percentá nám môžu pomôcť s realizáciou rekonštrukcie malého školského dvora MŠ, ktorá vyžaduje veľkú investíciu.
      
     Občianske združenie MARZAN nám týmto veľmi pomôže, pretože naše novovzniknuté  OZ Grosslingáčik ešte prvý rok existencie nemôže poberať 2%. 
     V priebehu tohto roka predsedníčka OZ Grosslingáčik podá žiadosť na poberanie 2%, takže budúci rok už OZ nebude mať problém v tomto smere.
      
     Nižšie uvádzam podklady a v prílohe posielam údaje OZ MARZAN z notárskeho centrálneho registra:
     OZ_MARZAN.pdf
      
     Názov: MARZAN
     Právna forma: Občianske združenie
     IČO: 51241595
     Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s
     IBAN: SK9609000000005163853027
      
     Potvrdenie o poukázaní sumy vašich 2% Vás poprosíme o zaslanie na mail : michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk
      
     Veľmi pekne Vám ďakujeme.
      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482