• Oznam ku krúžkom

    • 10.01.2023 04:52
    • Kurz anglického jazyka sa neuskutoční v piatok - 9.12.2022, v pondelok - 12.12.2022 z dôvodu prerušenia prevádzky a ani v pondelok - 19.12.2022 a zo strany lektorky.
     Všetky tri hodiny budú mať deti nahradené v dopoludňajších hodinách, v čase od 9.00 h, v termínoch:
     • v stredu – 14.12.2022
     • vo štvrtok – 15.12.2022
     • vo štvrtok – 22.12.2022

     Hodina tanečnej z 13.12.2022 bude nahradená v druhom polroku.
      
    • viac
    • Mimoriadny oznam

    • 10.01.2023 04:55

    • Vážení rodičia,
     z dôvodu prudkého nárastu chorobnosti v našej základnej a materskej škole a na základe odporúčania RÚVZ, prerušujeme prevádzku v ZŠ aj v MŠ na 5 dní: od piatku 9.12 2022 do utorka 13.12.2022.
     Opätovný nástup je v stredu 14.12.2022.
     Z vyššie uvedených dôvodov sa neuskutočnia ani  triedne besiedky s rodičmi v dňoch 14.12. 2022 a 15.12.2022.
     Program, ktorý sme s deťmi nacvičili budeme nahrávať 20.12.2022.
     Videá z vystúpenia vašej triedy zverejníme na uložto.sk a mailom obdržíte prístupové heslo.

     Ďakujem za porozumenie

      
    • viac
    • Prerušená prevádzka

    • 10.01.2023 04:54
    • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 28.10. a 31.10. bude, z úsporných dôvodov, prevádzka MŠ prerušená. 1.11. je deň pracovného pokoja. Opätovný nástup do MŠ bude v stredu 2.11.

      
    • viac
    • Ďakujeme za pomoc

    • 11.10.2022 14:32
    •     

     Rodičovský príspevok na šk.rok 2022/2023, odsúhlasený rodičmi na rodičovskom stretnuti, 
     v sume 120,- € na dieťa,  prosíme uhradiť na:

     IBAN: SK9683300000002702063830
     VS: 2223
     Poznámka:  meno dieťaťa a trieda
     IČO : 54147026

    • viac
    • Ďakujeme Nadácii ZSE

    • 10.01.2023 04:54
    •  
     Ďakujeme Nadácii ZSE 
     za podporu projektu: Škôlkárik – bezpečne a hravo
     Autor projektu: Michaela Vrábková
     Termín realizácie: apríl – október 2022
     Získaný grant vo výške: 900,- €

      
      
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482