• Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      všetky platby za ŠKD v tomto kalendárnom roku treba uhradiť do 10. 12. 2021. Skontrolujte si, prosím, či ich máte v poriadku. Ak to tak nie je, prosím, uhraďte ich. 

      Po tomto termíne platby za ŠKD už neuhrádzajte.

      Platbu za január zaplatíte v januári 2022.

     • Halloweenske vyučovanie

     • Tento rok sa nám konečne po dlhšom čase podarilo osláviť sviatok všetkých duchov a strašidiel.

      Ako? No predsa veselo!

           Halloweenske vyučovanie  prebiehalo v naozaj originálnych maskách, ktoré si pripravili deti i niektoré pani učiteľky a páni učitelia.

      Nechýbali ježibaby, duchovia, zombie a rôzne iné nebezpečné strašidlá.

           Počas dňa naša porota zložená zo žiakov 9.ročníka hľadala najoriginálnejšie masky, ktoré boli ocenené sladkými dobrotami.

       

           A ako s to všetko vyzeralo si pozrite na našich fotografiách.

     • Najkrajší jesenný výrobok rodiny 2021

     • Pestrofarebné umelecké výrobky z plodov jesene aj tento rok potešili svojou rozmanitosťou okoloidúcich v budove I. stupňa. Pri pohľade na vystavené práce sa nám ponúka skutočný obraz toho, aké bohatstvo nám naša príroda ponúka, hlavne v jesennom období. S trochou fantázie a chcenia dokážeme vyčarovať z pestrofarebných listov, tekvíc, gaštanov, či iných jesenných materiálov nádherné unikáty. Tento rok súťažilo o „Najkrajší jesenný výrobok rodiny“ 104 nádherných farebný diel, z ktorých tri dielka získali zvláštne ocenenie poroty za originalitu, spracovanie materiálu a nápaditosť a následne za každú triedu boli vybrané tri výrobky, ktoré vynikali svojou originalitou, nápaditosťou, jedinečnosťou a použitím jesenných materiálov zo záhrad a lesov. Srdečne gratulujeme nielen výhercom, ale hlavne všetkým súťažiacim a ďakujeme im za to, že si našli čas, ktorý strávili so svojimi najbližšími pri výrobe jesenného výrobku.

                 

      Zvláštne ocenenie poroty za originalitu, spracovanie materiálu a nápaditosť:

      Stela a Ester L. /2.A, 4.B/

      Andrea B. /4.B/

      Alica K. /2.B/

       

      Tri naj ocenenia jednotlivých tried:

      1.A: Matej K., Oliver S., Natália a Viliam M.

      1.B: Alexandra G., Alexandra P., Tereza a Adam V.

      2.A: Noel A., Tereza K., Stela L.

      2.B: Ela K., Alica K., Simona Š.

      3.A: Linda L., Filip T., Viktor W.

      3.B: Tereza K., Linda P., Lívia Š.

      4.A: Klaudia B., Lucia P., Tamara P.

      4.B: Andrea B.,Bibiana D., Ester L.

      4.C: Adela G., Oliver Š., Alexander Z.

      4.B: Elissa D., Tamara K., Naďa Š.

      L.K.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482