• ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia,
      školský rok 2022/2023 spoločne otvoríme 5. septembra 2022 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom.
      Školský klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby.
      Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú na školskom dvore.
      Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.
      V dňoch 29. – 31.8.2022 od 11,00 – 13,00 h bude prebiehať distribúcia Ag samotestov pre rodičov žiakov, ktorí si testy objednali ešte v júni 2022.
      Nezabudnite, prosím, pred nástupom do školy zaslať prostredníctvom EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti – najlepšie večer 4.9./prípadne ráno 5.9.2022.

      Tešíme sa na Vás.
      Vedenie školy

     • Dôležité upozornenie

     • Vážení rodičia, návštevníci školy,

      z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na budove školy a z bezpečnostných dôvodov,

      Vás prosíme NEVCHÁDZAŤ A NEPARKOVAŤ autom na školskom dvore.


      Vedenie školy