• Medzinárodnú noc netopierov v bratislavskej ZOO zažili prváci aj piataci

     • Aj netopiere majú svoj sviatok. Medzinárodná noc netopierov sa koná každý rok od roku 1997. Zoologické záhrady a iné inštitúcie organizujú pre verejnosť rôzne podujatia, aby sme si pripomenuli ich dôležitú prítomnosť v prírode a v našom živote.
                V sobotu 3. septembra 2022 zorganizovala bratislavská zoologická záhrada v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny Miniopterus podujatie k sviatku netopierov. Zúčastnili sa na ňom aj deti III. oddelenia ŠKD (1. C) a deti 5. B.
      Deti si v tvorivých dielňach zhotovili netopiera z papiera, lúštili netopierie bludisko, spájaním čísiel si vytvorili kresbu netopiera, namaľovali obrázok s použitím pečiatok netopiera v rôznych veľkostiach zo zemiakových odrezkov. Odmenou za tvorivosť a úsilie bol darček.
      Roman Lehotský zo ZO SZOPK Miniopterus porozprával návštevníkom zaujímavosti zo života netopierov. Kde žijú?, Čím sa živia?, Prečo v zime spia? Na tieto aj iné otázky deti poznali odpoveď. Zaujala ich aj názorná ukážka, ako sa meria dĺžka tela netopiera. Používa sa na to pomerné meradlo. Deti si vyskúšali jemnosť siete, do ktorej sa chytajú netopiere.
      Najväčším lákadlom pre všetkých boli živé netopiere. Videli sme večernicu pozdnú, večernicu tmavú a najmenšieho u nás žijúceho netopiera večernicu Leachovu. Meria 30 – 45 mm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť 3 – 7 g. Odvážlivci si ich mohli aj pohladkať. Srsť mali hebkú ako zamat. Vyrušenie z denného spánku sa im veľmi nepáčilo, ale zvládli sme to.
      Slnečné sobotné popoludnie v zoologickej záhrade sme ukončili chvíľkou pri komentovanom kŕmení zubrov a hrou na detskom ihrisku.     MD