• "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

     • Aj naša škola vie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Presne 66 krabíc od topánok naplnili svojou láskou žiaci, rodičia a pedagógovia našej školy a tým sa stali súčasťou 5.ročníka celoslovenskej výzvy. Veríme, že krabice plné lásky potešia nejednú babičku, či deduška počas Vianoc!

     • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „Moje najmilšie zvieratko“

     • V mesiaci november prebiehala v našej škole výtvarná súťaž „Moje najmilšie zvieratko“, v ktorej mladší žiaci (1.stupeň) kreslili a maľovali svoje obľúbené zvieratko. Porota zložená z podporného tímu školy a žiakov výtvarného krúžku mala neľahkú úlohu. Z obrovského množstva krásnych výtvarných prác vybrať do druhého kola 31 naj prác. Starší žiaci (2. stupeň) následne celý týždeň hlasovali za tie, ktoré sa im zdali najzaujímavejšie, najmilšie či najkreatívnejšie. Po sčítaní všetkých hlasov boli vyhlásení víťazi, ktorým boli odovzdané diplomy a krásne ceny. Na 1. mieste s najvyšším počtom hlasov sa umiestnila práca Bianky K., na 2. mieste práca Adele F. a na 3. mieste práca Lindy L.  Porota ešte udelila 2 čestné uznania. Spomedzi všetkých hlasujúcich bol vyžrebovaný Samko P., ktorý bol za svoj hlas odmenený taktiež krásnou cenou. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tejto milej súťaže zapojili a veríme, že sa čoskoro budeme môcť tešiť na ďalšiu výtvarnú výzvu ;-)

     • Big Ben v učebni jazykov

     • Naši učitelia anglického jazyka sa chopili náradia a štetcov a učebňa jazykov naberá  "British" atmosféru! Počas jesennej brigády začal na stĺpe v učebni pod vedením p. Lauka "rásť" Big Ben (Elizabeth Tower) a po dlhých hodinách maľovania, kedy priložili ruku k dielu aj žiaci a dobrovoľníci v rámci konania školskej brigády, začali hodiny na veži "tikať" 1.12. 2022.  Čoskoro na stránke školy pribudnú aj interaktívne výzvy, vďaka ktorým sa žiaci so svojimi zážitkami z Veľkej  Británie môžu tiež zapojiť do estetizácie našej "jazykovky".

     • Pasovačka prvákov

     • V stredu 30. novembra 2022 sa v priestoroch školy uskutočnila „Pasovačka prvákov“, kde za prítomnosti vedenia školy, pedagógov a rodičov, boli prváci slávnostne pasovaní a prijatí do cechu žiackeho. Slávnostnému aktu pasovania predchádzal krátky kultúrny program prváckych tried, kde žiaci recitovali krátke básničky, ktoré dopĺňali spevom piesní o škole. Ich výkony boli ocenené prekvapením v podobe balíčka. Akcia mala príjemnú atmosféru, ktorú sme zachytili na priložených fotografiách.

     • Tvorivé dielne – BAB 2022

     • Prvý októbrový týždeň sa v Bratislave uskutočnilo BAB - Bienále animácie Bratislava - Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti 2022. Jeho hlavným organizátorom bol  Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Žiaci 1. C a 3. A prijali  výnimočnú ponuku zúčastniť sa tvorby animovaného filmu a vyskúšať si na vlastnej koži jeho realizáciu. Tretiaci strávili tri predpoludnia v Bibiane a mimoriadne trpezlivo a so zaujatím vytvárali svoje dielo. Chlapci animovali vlastnými telami (na chvíľu sa z nich stali herci) a dievčatá kreslili, modelovali, posúvali, ukladali, strihali... 

      Po troch dňoch zistili, že vytvoriť “obyčajnú” rozprávku naozaj nie je jednoduché. Vyžaduje si to  námahu, tvorivé nápady, schopnosť spolupracovať a predovšetkým veľa, veľa trpezlivosti.                                    Mgr. Z. Kubíková

     • O tom ako to ide, keď spojíme sily ...

     •       V sobotu 15. októbra sa rodičia a pedagógovia našej školy stretli, aby spoločne skrášlili a skultúrnili exteriér školy i niektoré jej vnútorné priestory.

           Boli sme veľmi radi, že nám v to ráno, napriek predpovediam, počasie prialo, nepršalo, a my sme sa mohli pustiť do práce. Pán školník pripravil pre všetkých prácechtivých účastníkov pracovné náradie a pani riaditeľka rozdelila úlohy.

      Tí najsilnejší sa chopili motorovej píly a pustili sa do likvidácie invázneho stromu vistérie a rozrastených kríkov a konárov stromov v okolí detského ihriska a doskočiska.

      Partia pracovníkov, pod vedením rodiča nášho žiaka 9.ročníka, pomocou ťažkej techniky vyklčovala a upravila časť pozemku školského dvora a všetok vzniknutý odpad naložila do zberného kontajnera na odvoz biologického odpadu.

      Šikovné ruky našich mamičiek a pani učiteliek vyhrabávali staré lístie, pomáhali s prácami v skleníku, čistili vonkajšie okrasné nádoby v podchode školy, či vyhrabávali piesok v doskočisku a v pieskovisku detského ihriska.

      Opravovali sa i poškodené latky z plota v okolí ihriska.

      Nezaháľali ani naše deti. Veľmi ochotne pomáhali pri nosení vedierok s odpadkami, podávali náradie, zametali chodníčky, či priestory svojho ihriska.

      Naši kreatívni učitelia sa pustili aj do skrášľovania učebne jazykov – časť priestoru tejto triedy premenili na jednu z najkrajších a najznámejších historických pamiatok Londýna, na vežu Big Benu.

           Nezabudli sme ani na občerstvenie pre našich „pracantov“ - boli pripravené keksíky, koláčiky a teplý čaj, minerálka, či káva.

      Obed pre všetkých navarila pani  hlavná kuchárka školskej jedálne – chutný guláš bol voňavou a záverečnou bodkou za krásnym dňom, ktorým sme ukázali, že keď sa chce, všetko sa spoločnými silami dá.

           Veľké poďakovanie patrí rodičovi žiaka 9.ročníka, ktorý zabezpečil ťažkú techniku a kontajner na bioodpad, rodičom, ktorí zapožičali motorovú pílu a iné náradie, bez ktorého by sme nedokázali mnohé činnosti zvládnuť.

      Chceme sa úprimne poďakovať i našej Rade rodičov, ktorá túto akciu finančne a materiálne podporila.

                                                                                                                                                                   M. Hrnčiarová

     • Úcta k starším

     • 19.10.2022 sa naši štvrtáci z ŠKD zapojili k tomuto milému sviatku formou vystúpenia v dome seniorov v Starom meste na Podjavorinskej ulici.
      Vystúpili s krásnym príhovorom, s básničkami a nakoniec s veselými piesňami, ktoré spolu s nami spievali i samotní seniori. Hudobný doprovod zabezpečila naša výborná pani učiteľka hudobnej výchovy Mgr. Katka Staudtová.
      Deti na konci vystúpenia odovzdali seniorom darčeky, ktoré samé vyrobili práve pre nich.
      Bez odmeny neostali ani deti. Dostali pestré i chutné občerstvenie a dostali aj darček, ktorý vyrábali naši milí seniori.
      Akcia sa výborne podarila, radosť bola na oboch stranách a preto sme sa rozhodli, že radi podnikneme niečo podobné i nabudúce J

      Mgr. Anna Juráňová
     • „UMENIE SPÁJA“ – medzištátny projekt

     • Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v spolupráci s Pedagogickou fakultou  Západočeskej univerzity v Plzni a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravili medzištátny projekt s názvom „Teoretické a praktické skúsenosti s hudobným vzdelaním a vysokoškolskou prípravou učiteľov v ČR a SR“, v trvaní od 16. do 23. októbra 2022. Vzájomnou spoluprácou sa podarilo počas celého týždňa intenzívne prepájať prostredníctvom hudobných workshopov deti materskej školy, žiakov základnej školy, študentov vysokej školy a ich pedagógov spoločným muzicírovaním a následným hodnotením aktivít formou diskusií. Workshopy mali integratívny charakter, prepájali rôzne činnosti hudobnej výchovy s cieľom zhodnotiť, podporiť a umocniť vývoj hudobných schopnosti detí v rôznom stupni vzdelávania. Okrem workshopov pre deti materskej školy a žiakov základnej školy konaných v dopoludňajších hodinách v priestoroch ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, prebiehali v popoludňajších hodinách pre študentov prednášky a workshopy v priestoroch Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Súčasťou spolupráce bol výtvarný workshop a spoločné kultúrne akcie, na ktorých sa zúčastňovali aj zástupcovia partnerských organizácii. Navštívili sme Danubianu – centrum moderného umenia,  Slovenskú filharmóniu, kde sme boli súčasťou Otváracieho koncertu 74. sezóny a Slovenské národné divadlo zaujalo predstavením Balet & SĽUK - Tancom k sebe. Vyvrcholením spolupráce bol koncert medzinárodného projektu ČR a SR „SPOJENIE“, ktorý sa konal v stredu 19. októbra 2022 o 18:00 hod. v Zichyho paláci, za účasti predstaviteľov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na čele s pani starostkou Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou, ktorej zároveň ďakujeme za poskytnutie koncertného priestoru. V programe koncertu vystúpili žiaci a pedagógovia základnej školy a študenti a pedagógovia oboch pedagogických fakúlt. Hovorí sa, že „Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými“ . Pri bilancovaní celého projektového týždňa sme usúdili, že sa nám tieto slová podarilo naplniť.

      PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

      zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ M. R. Štefánika

     • Halloween

     • ​​​​​​Tento rok sme spolu s deťmi oslávili sviatok všetkých duchov a strašidiel originálne – v maskách.

      A to nie v hocakých!

      Boli naozaj originálne, nápadité i veselé.

      Porota strašidiel zložená zo žiakov 9. ročníka počas dňa hľadala tie najoriginálnejšie masky detí. Výhercovia boli potom ocenení malým darčekom, ktorý si pre nich vyrobila a pripravila samotná porota.

      Na záver sa deti i pedagógovia v maskách mohli odfotografovať pred fotostenou na chodbe školy.

      A boli to fotografie naozaj parádne, stačí si pozrieť našu galériu ...

     • Jesenné výrobky

     • V tomto školskom roku 2022/2023 sa do tejto súťaže zapojilo hojne detí a prekvapivo v mnohom počte i naši prváčikovia J

      Ďakujeme rodičom, že s deťmi spolupracovali a vyrobili krásne výrobky, ktoré sme spolu s deťmi chodili radi obdivovať. Ťažko sa vyberalo ktorý je najkrajší, ale ako býva zvykom, predsa sme vybrali z každej triedy dákych víťazov. Malé ocenenie však dostal každý žiak, ktorý sa do súťaže zapojil. Ďakujeme a tešíme sa zas na budúcu jeseň J

      1.A  Florence D., Linda K., Ondrej F.

      1.B Valeria L., Christina V., Sofia F.

      1.C Alicka B., Theresa M., Adam Š.

      2.A Oliver S., Júlia K., Samko G.

      2.B Anna N., Alexandra G., Michaela M.

      3.A Tomáš R., Alica B., Sabina T.

      3.B Lea S., Šimon K., Stela M.

      4.A Zorka L., Filip T., Linda L.

      4.B Lucka K., Jela Ch., Terazka K.

     • Exkurzia v Atómovej elektrárni Mochovce

     • Dňa 14.10. 2022 sa žiaci 7.A a 7.B triedy zúčastnili zážitkovej exkurzie v interaktívnom zábavno - informačnom centre o energii a výrobe elektriny v Atómovej elektrárni Mochovce, ktorá je jedným z najväčších výrobcov el. energie v strednej Európe. Žiaci sa mohli oboznámiť s históriou objavovania rádioaktivity a s jej využitím, s rôznymi zdrojmi na výrobu elektriny, zahrať si kvízy a overiť si tak nadobudnuté poznatky, vo fotokútiku vytvoriť fotografie pred virtuálnymi pozadiami, pozrieť 3D film o vzniku vesmíru a iné. Exkurzia sa všetkým veľmi páčila.